Zapistnik

Życzenia na 2018 rok

LIST DO CIEBIE ,DO MNIE
NIE MASZ DO KOŃCA WPŁYWU NA TO JAKI BĘDZIE TEN ROK ,
ALE Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA TO,
JAKI TY BĘDZIESZ TEGO ROKU.
BĄDŹ LEPSZY OD SIEBIE Z PRZED 2018
BARDZIEJ WYROZUMIAŁY,ŻYCZLIWY! ,
ODWAŻNY,TWÓRCZY,
OTWARTY I PEŁEN DOBREJ WOLI.
LUDZI PRZYJMUJ NICZEGO NIE OCZEKUJĄC,
NIE PRZYSZLI NA ŚWIAT BY SPEŁNIAĆ TWOJE OCZEKIWANIA!
NIE SĄDŹ, A STARAJ SIĘ ROZUMIEĆ.
NIE PRAGNIJ AKCEPTACJI , LECZ AKCEPTUJ INNYCH
GDY TRZEBA STANĄĆ W OBRONIE PRAW, WARTOŚCI, W OBRONIE TYCH, KTÓRZY SIĘ ŹLE MAJĄ,
ZAJMIJ JASNE STANOWISKO ,
NIE ZALEŻNIE OD KONSEKWENCJI, JAKIE TO PRZYNIESIE.
KIERUJ SIĘ SERCEM,DUCHEM ,ROZUMEM, A NIE CHĘCIĄ KIEROWANIA, RZĄDZENIA ,DOMINOWANIA POSIADANIA ..
POKOCHAJ CISZĘ
CISZĘ, KTÓRA NIE JEST PUSTKĄ…
I ZWOLNIJ TEMPO.NAUCZ SIĘ TEGO!
TO WAŻNE W EPOCE BŁYSKAWICZNYCH ZMIAN.
ŻYCZĘ I CI TAKŻE POCZUCIA HUMORU
-ZAWSZE
I POMIMO WSZYSTKO…

YOU CANNOT REALLY INFLUENCE ON WHAT THIS YEAR WILL BE,
BUT FOR SURE YOU CAN IMPACT ON IT,
WHAT YOU WILL BE THIS YEAR.
IN 2018 BE BETTER THAN LAST YEAR
MORE UNDERSTANDING, MORE FRIENDLY!
BRAVE, CREATIVE,
OPEN AND FULL OF GOOD WILL.
ACCEPT PEOPLE WITHOUT EXPECTATIONS,
PEOPLE DO NOT FALL IN THE WORLD TO MEET YOUR EXPECTATIONS!
DO NOT PRESUME, BUT TRY TO UNDERSTAND.
DO NOT ASK FOR ACCEPTANCE, BUT ACCEPT OTHERS
WHEN YOU NEED TO DEFEND RIGHTS, VALUES AND THOSE WHO SUFFER,
SHOW YOUR SUPPORT,
INDEPENDLY FROM THE CONSEQUENCES WHICH IT WOULD TAKE.
FOLLOW YOUR HEART, SPIRIT AND MIND, DO NOT LISTEN TO YOUR DESIRES TO DOMINATE, RULE, POSSESS
LOVE SILENCE
SILENCE WHICH IS NOT EMPTINESS
AND SLOW DOWN. LEARN THIS!
THIS IS IMPORTANT IN THE EPOC OF REBUILT CHANGES.
AND I WISH YOU SENSE OF HUMOR
-ALWAYS!
AGAINST AND FOR EVERYTHING